ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ

STAND D3


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2010
Διεύθυνση: Βαρικό Ριτσώνας, Αυλίδα, Τ.Κ.: 341 00
Τηλ.: 22210 34885 Fax: 22210 34984
Website: www.oikokiklios.gr
e-mail: info@oikokiklios.gr

Η ίδρυση της εταιρείας ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2010 με σκοπό την εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης στον κλάδο των λαμπτήρων και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.). Αποτελεί το μοναδικό εργοστάσιο ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2012 η εταιρεία μετέφερε την έδρα της σε νέας κατασκευής ιδιόκτητο εργοστάσιο, πρότυπης τεχνολογικά κατασκευής με υλικά εξοικονόμησης ενέργειας που ανταποκρίνονται απόλυτα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Η εταιρεία εκτός της ανακύκλωσης των λαμπτήρων και των Α.Η.Η.Ε. δραστηριοποιείται και στον κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας σκραπ υλικών προς ανακύκλωση, πραγματοποιώντας συλλογή των Α.Η.Η.Ε., αλλά και σκραπ μετάλλων από όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τις κατάλληλες άδειες που την καθιστούν αρμόδια και για τις 13 περιφέρειες της επικράτειας. Η εταιρεία συνεργάζεται, όσον αφορά τα Α.Η.Η.Ε., με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Φωτοκύκλωση ΑΕ.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης και το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας ISO:9001, ISO:14001 και ΙSO:18001. Διαθέτει επίσης το πανευρωπαϊκό πρότυπο λειτουργίας WEEELABEX.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Aνδρέας Φαφούτης