Κατηγορίες Εκθετών


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Στην ENERGIA.TEC εκθέτουν προϊόντα ή υπηρεσίες τους κατασκευαστές, αντιπρόσωποι και εισαγωγείς:

  • Ηλεκτρολογικού, Τηλεπικοινωνιακού και Ηλεκτρονικού Υλικού.
  • Φωτισμού.
  • Συστημάτων Ασφαλείας, Αυτοματισμού και Ελέγχου.
  • Ηλεκτροκίνησης.
  • Λογισμικού και Εργαλείων.

 Επίσης, εκθέτες μπορούν να είναι:

  • Επιχειρήσεις Παραγωγής, Διαχείρισης και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.