ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1989
Διεύθυνση: Πειραιώς 118, Αθήνα,
Τ.Κ.:
118 54

Τηλ.:
210 3470581
Fax.:
210 3425326
Web Site: www.povesa.gr
e-mail: info@povesa.gr

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ είναι το δευτεροβάθμιο και μοναδικό Πανελλαδικά όργανο. Τα γραφεία της Ομοσπονδίας βρίσκονται Πειραιώς 118, στον 3ο Όροφο. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, η διαφύλαξη και προστασία, η μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Μέλη της Ομοσπονδίας είναι οι νόμιμα λειτουργούσες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές Οργανώσεις που έχουν μέλη φυσικά πρόσωπα βιοτέχνες, εγκαταστάτες, συντηρητές Ανελκυστήρων.
Σωματεία – Μέλη
Π.Ο.Β.Ε.Σ.Α.:

  • Σύνδεσμος Εγκαταστατών & Συντηρητών Ανελκυστήρων Ανατολικής Στερεάς και Νήσων ( Σ.Ε.Σ.Α.)
  • Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εγκαταστατών – Συντηρητών Ανελκυστήρων Βορειοδυτικής Ελλάδας
  • Σύνδεσμος Αδειούχων Εγκαταστατών & Συντηρητών Ανελκυστήρων Κεντρικής Ελλάδος
  • Σύνδεσμος Εγκαταστατών & Συντηρητών Ανελκυστήρων Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδος

Επίσης, ενώσεις που έχουν μέλη Βιοτέχνες ή Βιοτεχνικές εταιρείες που ασχολούνται με τη μελέτη ή κατασκευή εξαρτημάτων Ανελκυστήρων.

Yπεύθυνοι Επικοινωνίας: Βλασόπουλος Π. Γεώργιος, Πρόεδρος Χασιώτης Χρήστος, Γεν. Γραμματέας