ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1973
Διεύθυνση: Τατοΐου 90, Μεταμόρφωση, Αττική,
Τ.Κ.:
144 52

Τηλ.:
210 2845400
Web Site: www.elemko.gr
e-mail: elemko@elemko.gr

Η ΕΛΕΜΚΟ, εξειδικεύεται από το 1973 στα ολοκληρωμένα Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας, Προστασίας από Υπερτάσεις και Γείωσης. Στο περίπτερό μας, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν πληροφορίες για την εφαρμογή των ανωτέρω συστημάτων για πολλές εγκαταστάσεις, όπως οικιακές & βιομηχανικές εφαρμογές, υποσταθμούς μέσης και υψηλής τάσης, ανανεώσιμες πηγές (Φ/Β, Α/Π) κ.ά.

Παράλληλα, θα παρουσιάσουμε όλα τα νέα και τα πιο εξελιγμένα προϊόντα αντικεραυνικής προστασίας, γειώσεων, προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις (SPD’s) αλλά και τα ειδικά όργανα ελέγχου ηλεκτρικών μετρήσεων.
Σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι έμπειροι μηχανικοί και τεχνικοί της
ΕΛΕΜΚΟ θα είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν για τα παραπάνω, καθώς και για τις νέες ηλεκτρολογικές εξελίξεις, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην προστασία από κρουστικές υπερτάσεις και κεραυνούς, στις νέες τεχνικές προδιαγραφές της θεμελιακής γείωσης, στα συστήματα γείωσης μέσης τάσης καθώς και στον έλεγχο της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όπως αυτά αναφέρονται στο νέο πρότυπο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ 6036 που αφορά κάθε ηλεκτρολόγο.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Tζάκυ Μακροδημήτρη