ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2010
Διεύθυνση: Βαρικό Ριτσώνας, Αυλίδα, Τ.Κ.: 341 00 Τηλ.: 22210 34885
Web Site: www.oikokiklios.gr
e-mail: afafoutis@oikokiklios.gr

Η ίδρυση της εταιρίας ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ πραγματοποιήθηκε το 2010 με σκοπό την εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης στον κλάδο των λαμπτήρων και των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
Η
ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ είναι το μοναδικό εργοστάσιο ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ελλάδα και η εταιρία δραστηριοποιείται και στον κλάδο επεξεργασίας εμπορίας ΣΚΡΑΠ- SCRAP υλικών προς ανακύκλωση.

Η επιχείρηση όσον αφορά τα ΑΗΗΕ, συνεργάζεται με το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, την εταιρία Φωτοκύκλωση ΑΕ, και την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. Η μονάδα ανακύκλωσης της εταιρείας ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - ISO: 9001, το Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης - ISO:14001 το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας - ISO: 45001 και το Ευρωπαϊκό πρότυπο για τη διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων - WEEELABEX.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Ανδρέας Φαφούτης