Το πρόγραμμα του «Elec.tec Forum 2020»


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Μπορείτε να δείτε το Αναλυτικό Πρόγραμμα εδώ