ΕΝΙΑ ΑΕ.


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2004

Διεύθυνση: Αποστολόπουλου 59Β, Χαλάνδρι, Αθήνα, Τ.Κ.: 152 31

Τηλ.: 210 6754801 Fax: 210 6754804

Web Site: www.enia.gr e-mail: info@enia.gr

Η ΕΝΙΑ ΑΕ είναι μια Εμπορική & Τεχνική Επιχείρηση, που προσεγγίζει τους πελάτες της με γνώμονα την ανάλυση και επίλυση των προβλημάτων τους. Βλέπει το όφελος όχι μόνο στην εμπορική πώληση ενός προϊόντος αλλά και στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των επενδυτικών επιλογών των πελατών της.

Με εδραιωμένη τη φιλοσοφία αυτή, δουλεύει μαζί τους για την κατανόηση των αναγκών τους, την ανάλυση εναλλακτικών λύσεων και την επιλογή αυτών που διαμορφώνουν τους πιο συμφέροντες όρους για αυτούς. Στο σύγχρονο περιβάλλον της απελευθερωμένης ενεργειακής αγοράς, η ποιότητα, η ασφάλεια, η τεχνική αξιοπιστία, ο περιορισμός των μη αποδοτικών επιλογών και οι οικονομικές λύσεις αποτελούν τα στοιχεία που η ΕΝΙΑ έχει υιοθετήσει για την ανάπτυξή της και την εδραίωσή της στην ελληνική αγορά.

Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι:

• Υπόγεια και Εναέρια δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής ενέργειας.

• Υποσταθμοί και κέντρα διανομής Μέσης – Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης.

• Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Θερμικοί, Αιολικά Πάρκα).

• Εγκαταστάσεις Ιδιοπαραγωγών.

• Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Γιάννης Τσατίρης