ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1985
Διεύθυνση: Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, Βόλος, Τ.Κ.: 385 00
Τηλ.: 24210 95340 Fax: 24210 95364
Web Site: www.mirtec.gr
e-mail: a.kalintzeos@mirtec.gr

Ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας AE

Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ είναι το ελληνικό πολυκλαδικό πολύ-τεχνολογικό κέντρο εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, υλικών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχείρισης.
Η εταιρεία προήλθε από την συγχώνευση τριών τεχνολογικών φορέων με 25ετή εμπειρία στον χώρο των υλικών:

ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ - ΕΚΕΠΥ ΑΕ - ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ
ενώ στη νέα ΕΒΕΤΑΜ προσαρτώνται επίσης και οι δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ ΑΕ).
Στόχος μας είναι η ανάπτυξη πολυδιάστατων συνεργασιών και η δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες μας, μέσα από τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα που παράγουν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην αγορά.
Η ΕΒΕΤΑΜ είναι ο μόνος Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης με ιδιόκτητα εργαστήρια μετρήσεων και αναλύσεων υλικών και προϊόντων, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων.

Η εταιρεία έχει να επιδείξει σημαντικές και συστηματικές συνεργασίες με βιομηχανικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ η παράλληλη ερευνητική μας δραστηριότητα αποτελεί το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.
Η ΕΒΕΤΑΜ είναι μια εταιρεία δημόσιου συμφέροντος μικτού χαρακτήρα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν τόσο φορείς και εταιρείες του δημόσιου τομέα όσο και ιδιωτικές εταιρείες. Η ΕΒΕΤΑΜ λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Άγγελος Καλιντζέος