ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2005
Διεύθυνση: Λεωφ. Τατοΐου 349, Αθήνα, Τ.Κ.: 136 77
Τηλ.: 210 4831164 Fax: 210 4837517
Web Site: www.fotokiklosi.gr
e-mail: info@fotokiklosi.gr

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «Α.Η.Η.Ε.» εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης «Ε.Ο.ΑΝ.», επίσημο φορέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Σκοπός του συστήματος είναι η εναλλακτική διαχείριση, δηλαδή η οργάνωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος της συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των Α.Η.Η.Ε., με σκοπό την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας για τα ηλεκτρονικά απόβλητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΦΩΤOΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Περισσότερες από 310 εταιρείες – μέλη που κατασκευάζουν ή εισάγουν Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό στην Ελλάδα, συμμετέχουν στο σύστημά μας για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ, βάσει Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, αποδίδοντας στο Σύστημα την νόμιμη εισφορά ανακύκλωσης για να καλύψουν όλα τα κόστη της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ.

Κάθε χρόνο μέσω του Συστήματος:
α) Συλλέγονται και επεξεργάζονται περισσότεροι από:
• 350 τόνοι απόβλητα λαμπτήρων
• 1.600 τόνοι απόβλητα φωτιστικών και μικροσυσκευών
Μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο 7.500 σημείων συλλογής (καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού, δημοτικά σημεία, σουπερμάρκετ, βιομηχανία κ.ά.), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νησιωτική χώρα.
β) Ενημερώνονται περισσότεροι από:
• 15.000 μαθητές
• 25.000 καταναλωτές

Μέσω εκπαιδευτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος και τα οφέλη της ορθής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά στην αλυσίδα της «Ανακύκλωσης».
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.fotokiklosi.gr

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Δημήτριος Χριστογιαννόπουλος
Γενικός Διευθυντής