ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

STAND D34


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1927
Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Αθήνα, Τ.Κ.: 176 80
Τηλ.: 210 4857617
Website: www.sivitanidios.edu.gr
e-mail: info@sivitanidios.edu.gr

Η ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, το 2018 συμπληρώνει 90 χρόνια λειτουργίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και αρχαιότερη σχολή τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με τα πιο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια σε όλες τις ειδικότητες. Στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή λειτουργούν 4 ΕΠΑΛ (3 πρωινά και 1 απογευματινό), 1 ΙΕΚ και 1 ΚΕΔΙΒΙΜ2 ενώ φοιτούν σε αυτή περίπου 2.000 μαθητές.

Ο Τομέας «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» του Εργαστηριακού της Κέντρου, πρωτοπορώντας, έχει θεσμοποιήσει τη δράση «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ». Η Ομάδα Οργάνωσης και Επιμέλειας της εν λόγω δράσης, διοργανώνει εκδηλώσεις με στόχους την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού καθώς και την ευρύτερη προώθηση της έννοιας και της σημαντικότητας της ηλεκτρικής ασφάλειας. Σκοπός είναι να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό μέσω της επιμόρφωσης ομάδων–στόχων σε θέματα πρακτικών ορθής χρήσης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, για το κοινό όφελος.

Από το βήμα του Συνεδρίου με σχετική θεματική ενότητα που διοργανώνει η ΠΟΣΕΗ, παρέχεται η δυνατότητα να εκφραστεί η φιλοσοφία, το όραμα και η δυναμική της δράσης και επιπροσθέτως, να απευθυνθεί κάλεσμα στρατηγικής συνεργασίας προς κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο προκειμένου η «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» να εξελιχθεί, βασισμένη σε αντίστοιχες διε- θνείς καλές πρακτικές, λαμβάνοντας καθολικό χαρακτήρα σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Yπεύθυνοι Επικοινωνίας: Γεώργιος Σταμούλιας