ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.Η.Υ.)

STAND B17/C14


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 1996
Διεύθυνση: Αγίου Κων/νου & Ελένης 65, Αχαρνές, Τ.Κ.: 136 71
Τηλ.: 210 2386277 Fax: 210 2386277
Website: www.sephy.gr
e-mail: sephy@sephy.gr

Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε το Μάιο του 1996 με το όνομα Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων-Βιοτεχνών Παραγωγής Ηλεκτρολογικού Υλικού (Π.Σ.Β.Β.Π.Η.Υ.) και μέλη του είναι κατασκευαστές οι οποίοι παράγουν στην Ελλάδα προϊόντα για ηλεκτρολογική χρήση.

Σκοπό έχει την διαφύλαξη, μελέτη, προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται πληροφορίες και βοήθεια προς όλα τα μέλη του συνδέσμου και σʼ οποιονδήποτε ενδιαφέρεται σχετικά με πιστοποιήσεις, ελέγχους κ.τ.λ. προϊόντων. Επίσης βρίσκεται αρωγός στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορίου για την θέσπιση - προσαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς ούτως ώστε τα προϊόντα που κυκλοφορούν σʼ αυτήν να είναι σύννομα και πιστοποιημένα για την ασφάλεια του καταναλωτή.

Σήμερα, συνεχίζοντας με το ίδιο πάθος που ξεκίνησε, ο σύνδεσμος αποκτά νέο όνομα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.Η.Υ.), νέο λογότυπο και ιστοσελίδα www.sephy.gr ακολουθώντας τις απατήσεις της αγοράς για εξωστρέφεια.

Η ανανεωμένη ταυτότητα του συνδέσμου έχει στόχο να αντεπεξέλθει στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην ελληνική και διεθνή αγορά προβάλλοντας τις δράσεις των ελληνικών εταιρειών παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού.

Yπεύθυνος Επικοινωνίας: Αντώνης Αλιμπέρτης