ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

STAND B15


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο Twitter

Έτος Ίδρυσης: 2005
Διεύθυνση: Λεωφ. Τατοΐου 349, Αθήνα, Τ.Κ.: 136 77
Τηλ.: 210 4831164 Fax: 210 4837517
Website: www.fotokiklosi.gr
e-mail: kyriakopoulou@fotokiklosi.gr

Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ είναι το αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Φωτιστικών, Λαμπτήρων, Hλεκτρονικών & Hλεκτρολογικών ειδών και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕKA.

Στην ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ συμμετέχουν περίπου 250 επιχειρήσεις Η.Η.Ε. Σκοπός του Συστήματος είναι η συλλογή, αποθήκευση και προώθηση στην ανακύκλωση, των απορριπτόμενων φωτιστικών - λαμπτήρων - μικροσυσκευών, καθώς και η ενημέρωση των πολιτών για τα οφέλη από αυτή.

Τα φωτιστικά, οι λαμπτήρες και οι μικροσυσκευές συλλέγονται σε ειδικούς κάδους οι οποίοι βρίσκονται σε περισσότερα από 7.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα και προωθούνται προς ανακύκλωση με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε μας στο www.fotokiklosi.gr.

Yπεύθυνη Επικοινωνίας: Δήμητρα Κυριακοπούλου