Πληροφορίες Συμμετοχής


Πρόσθεσε στο Facebook Πρόσθεσε στο Delicious Πρόσθεσε στο Newsvine Πρόσθεσε στο TwitterΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 301, ΠΑΙΑΝΙΑ-ΜΕC ΑΘΗΝΑ

Αγαπητοί εκθέτες,

Με το παρόν έντυπο, σας ενημερώνουμε για τις extra παροχές, καθώς για τα στοιχεία δομής και εξοπλισμού τα οποία είναι στην διάθεσή σας.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣ

  • Στα περίπτερα τυποποιημένης δομής, τοποθετείτε απαραίτητος ηλεκτρολογικός πίνακας, ο οποίος βγαίνει υποχρεωτικά ψηλά σε κάποιο σημείο της δομής και δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του. Αν θέλετε να βρίσκεται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να αποστείλετε σχέδιο μέχρι και 5 ημέρες πριν την είσοδο σας στον εκθεσιακό χώρο.
  • Οι παραγγελίες που αφορούν σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή κατασκευές π.χ. τοποθέτηση προβολέων, αποθήκες, καρέ ψευδοροφή, χώρο γραφείου, τραβέρσες οροφής, δεν μπορούν να εκτελεστούν αν δεν μας έχει αποσταλεί σχέδιο.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

  • Για την παροχή ρεύματος που θα χρειαστείτε για το περίπτερο σας, θα πρέπει να μας στείλετε παραγγελία μέχρι και 10 ημέρες πριν την έκθεση, καθώς και σχέδιο με την θέση που θέλετε να βγει η παροχή σας. Οι παραγγελίες χωρίς σχέδιο δεν είναι εκτελέσιμες.
  • Αν οι ηλεκτρολογικές εργασίες στο περίπτερο σας γίνουν από δικό σας ηλεκτρολόγο, τότε πρέπει να συμπληρωθεί απ’ αυτόν, απαραιτήτως η Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου και να προσκομιστεί φωτοτυπία της ισχύουσας άδειας του.
  • Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον ηλεκτρολόγο και δεν έχει καμία σχέση με την παραγγελία του ρεύματος η οποία γίνεται υποχρεωτικά από τον εκθέτη συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο (δελτίο Νο 5).

Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των δελτίων παραγγελίας, με σκοπό την άμεση και προγραμματισμένη εξυπηρέτησή σας στο χώρο της έκθεσης. Στην περίπτωση αποστολής του δελτίου και κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού η παράδοση του περιπτέρου πραγματοποιείται ολοκληρωμένη. Στην περίπτωση αποστολής μόνο του δελτίου παραγγελίας, με την άφιξη σας στον εκθεσιακό χώρο και την εξόφληση του, παραδίδουμε τον εξοπλισμό στο χώρο του περιπτέρου σας. Στην περίπτωση που κατά την οποία δεν αποστείλετε fax, εξυπηρετήστε από την παρακαταθήκη εξοπλισμού με σειρά προτεραιότητας, χωρίς να μπορούμε να εξασφαλίσουμε την επάρκεια όλων των αντικειμένων.

Παρακαλούμε για την συνεργασία σας με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή τόσο της προετοιμασίας, όσο και της λειτουργίας της έκθεσης.
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία η διευκρίνιση.

Ευχαριστώ,
Για την EXPOSYSTEM SA


Ιζαμπέλα Κουχ
Υπεύθυνη Γραφείου MEC