ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ


Η «ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ / T-Press» είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους της χώρας, καθώς είναι η μεγαλύτερη σε δραστηριότητα εταιρεία τεχνικών εκδόσεων στην Ελλάδα.

Εκδίδει 7 περιοδικά (μηνιαία και διμηνιαία), μια σειρά ανεξάρτητων ετήσιων οδηγών αγοράς, κατέχει δυναμική θέση στο διαδίκτυο με 7 website με θεματολογία αντίστοιχη των περιοδικών της, διοργανώνει 3 εξειδικευμένες τεχνικές εκθέσεις, συνέδρια και ενημερωτικές ημερίδες.

Ιδρύθηκε το 1991 ως «Τεχνοεκδοτική», με στόχο να εξυπηρετήσει με έντυπα και εκδηλώσεις τον τεχνικό κόσμο της χώρας, ενώ κατάφερε να καθιερώσει στην Ελλάδα μια σειρά από επιτυχημένες εκθέσεις, βασισμένες στη θεματολογία των περιοδικών της.

Πέρα από την έκδοση των περιοδικών και τη δημιουργία διαφημιστικών καταχωρήσεων σε αυτά, αναλαμβάνει την κάλυψη κάθε είδους έντυπης ή ψηφιακής διαφημιστικής ανάγκης των πελατών της, αλλά και τη δημιουργία εταιρικών προφίλ.

■ H ΤΕΧΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ T-Press διοργανώνει τέσσερις εξειδικευμένες τεχνικές εκθέσεις:

■ Τα περιοδικά που εκδίδει και τα αντίστοιχα site τους είναι:

logo80L.png

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ